Πρωτότυπα USB
 
PizbuinNeutrogenaPanadolPanadolLiptonOskar06_Krombacherl
ΠΕΛΑΤΗΣ:
Υπηρεσίες

Στρατηγική - Consept 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής Επικοινωνίας & Δημιουργικής Στρατηγικής

Αbove the Line
Τηλεοπτικά, Ραδιοφωνικά, Καταχωρίσεις, Creative Print, Web Campaigns 

Below the line
Σχεδιασμός Σημείων Πώλησης, Προωθητικές Ενέργειες, Έντυπα, Υλικά POP, Αφίσες, Folders, Banners,

Εταιρική Ταυτότητα
Πλήρης Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας, Λογότυπο, Σήμανση Καταστημάτων, Corporate Videos 

Digital 
Concept Ιστοσελίδων, Web Design, Web Communication 

Packaging
Συσκευασίες Προϊόντων, Συσκευασίες Προσφορών, POP Κατασκευές

Σχεδιασμός & υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας & δημιουργικής στρατηγικής / Τηλεοπτικά, Ραδιοφωνικά, Καταχωρίσεις, Creative print, Web campaigns / Σχεδιασμός σημείων πώλησης, προωθητικές ενέργειες, Έντυπα, Υλικά POP, Αφίσες, Folders, Banners / Πλήρης σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, Λογότυπο, Σήμανση καταστημάτων, Corporate videos / Concept ιστοσελίδων, Web design, Web communication / Συσκευασίες προϊόντων, Συσκευασίες προσφορών, POP κατασκευές